Történelmi anyagok diákoknak, tanároknak, érdeklődőknek

Törióra

Napóleon

2022. március 10. - Harmat Árpád Péter

napoleon.jpg

 Napóleon hatalomra jutása

Az óra célja: Napóleon bemutatása, történelmi szerepének ismertetése

 

Ismétlés: A francia forradalom utolsó szakasza és a forradalmi háborúk alakulása

Napóleon: Korzika szigetén született 1769-ben, de olasz felmenőkkel bíró kisnemes volt. Katonai zseni, a történelem legsikeresebb hadvezére. Egyszerű tüzérhadnagyból lett tábornok és hadseregparancsnok. Összesen 60 csatát vívott élete során és ebből csal 7-et vesztett el. (Az akkóit, az aspern-esslingit, a lipcseit, a La Rothière-it, a laonit, az Arcis-sur-Aube-it.) 

Összkép: Katonatiszt, tábornok, végül Franciaország császára. Meghódítja Európa nagy részét, így 1805 és 1814 között (austerlitzi csata - elfogatása) a kontinens leghatalmasabb embere. Végül azonban az európai hatalmak összefogva legyőzik. Száműzetésben hal meg a távoli Szent Ilona szigetén.

terkep_napoleon.jpg

Napóleon hatalomra jutása

 1. Származás: Buonaparte Napoleon  korzikai kisnemes volt, aki fiatalon lett tüzértiszt
 2. Katonai karrier: A jakobinus időkben főtiszt lett, majd azok bukása után Barras támogatásával lett a hadsereg egyik legfontosabb tábornoka, mégpedig az itáliai fronton (1796-ban).
 3. Hadvezéri sikerek: Két nagy sikere: Itáliában kiharcolta a campoformioi békét (1797), majd egy sereggel elfoglalta az angolok egyik legfőbb területét: Egyiptomot (1798). Egyiptom jelentősége: az angol birodalom meggyengítése.
 4. Népszerűsége: Óriási népszerűséget szerzett a nép körében. Ennek két oka: állandóan győzelmeket aratott a hadszíntereken, és katonái tisztelték mert osztozott sorsukban.
 5. Hatalomátvétel: Egyiptomi hadjáratáról váratlanul tért haza, mert a Direktórium elvesztette a nép bizalmát, hibát-hibára halmoztak és az itáliai fronton is vereségeket szenvedtek. Így Napóleon eldöntötte: átveszi a hatalmat. Mindez: 1799 november 9-én történt. (Brumaire államcsíny) Katonáival szétkergette az 500-ak tanácsát és átvette a hatalmat. Eleinte két konzultársat is választott (Sieyes és Ducos) de valójában övé lett a teljhatalom.

egyiptom_napoleon.jpg

Napóleon uralma és háborúi

Napóleon és a hatalomNapóleon 1799 november 10-11 -én fegyveres államcsínnyel vette át a hatalmat

 • Az új alkotmány szerint a legfőbb hatalom az első konzulé, azaz Napóleoné lett. Ő irányította a végrehajtó hatalmat és a törvényhozást is.
 • Megszületett a "Code Civil" nevű törvénycsomag, egy új polgári törvénykönyv. Ez eltörölte a nemesi kiváltságokat, bevezette a törvény előtti egyenlőséget és a polgári szsbadságjogokat.
 • Az ipar és pénzvilág támogatása: Napóleon létrehozta a Francia Nemzeti Bankot (1800) és törvények sokaságában támogatta a francia ipart.
 • Napóleon alatt fejlesztették az oktatást, kialakították a középiskolák - egyetemek rendszerét.
 • Napóleon kiegyezett a pápával (konkordátumot kötött) Ez alapján Franciaországban elválasztják az egyházat az államtól és a főpapok állami kinevezéssel kerülnek hivatalukba.
 • Napóleon 1804 december 2-án császárrá koronáztatta magát.

A napóleoni háborúk:

Napóleon 4 legfőbb ellenfele: Anglia, Ausztria, Poroszország és Oroszország volt. Ezek az országok összesen 6-szor fogtak össze ellene, vagyis 16 év alatt, 1799 és 1815 közt 6 koalíció született Napóleon legyőzésére! Eközben a 4 hatalom időnként más országokat is bevont a franciák elleni harcba (pl.: törököket, Portugáliát, Svédországot, Spanyolországot). Napóleon 1798 és 1813 közt szinte minden csatáját megnyerte szárazföldön. Tengeren csak Anglia tudta legyőzni Trafalgarnál 1805-ben.

Napóleon 16 év alatt sorra hódította meg Európa országait, melyek határait újrarajzolta és sok ország élére saját rokonait ültette. (A holland és nápolyi trónra testvérei kerültek.) A Német-Római Birodalom helyén a Rajnai Szövetség jött létre.

Napóleon hadjáratai (1800-1813:

 1. Itáliai hadjárat, melyben észak Itália nagy részét megszerzi => Marengói csata (1800 júni.14.)
 2. Első ausztriai hadjárat => Austrerlitzi csata (1805. dec.2.)
 3. Poroszország elleni hadjárat => Jéna, Auerstadt és Friedland melletti csaták (1806-1807)
 4. Spanyolország elleni hadjárat => Madridi bevonulás
 5. Második Ausztria elleni hadjárat => Aspern és Wagram melletti csaták (1809 május 22 és július 6.)
 6. Oroszország elleni hadjárat => Borogyinói csata (1812 szeptember 7.)
 7. Napóleon legyőzése német területen => Lipcsei csata (1813 október 16-19.

Az Ausztria és Poroszország elleni sikeres hadjáratok után Napóleon meghirdette az Anglia ellen kontinentális zárlatot és megtámadta Oroszországot.

Az orosz hadjárat

Az oroszok elleni francia támadás (1812 június 24 - december 14 között) azonban annak ellenére is kudarccal zárult, hogy Napóleon az oroszokat le tudta győzni (Borogyino, Kutuzov) és be tudott vonulni Moszkvába is (1812 szept 14). Ám a cár (I. Sándor) azonban nem adta meg magát, elmenekült Moszkvábólés nem hódolt meg.) Napóleon várta a behódolást, majd muszáj volt hazaindulnia seregével. A hideg és a nagy távolságok és az oroszok támadásai miatt azonban serege éhezett, halálra fagyott és hullott, mire csapataival hazatért. 

napoleon_moszkva_festmeny.jpg

Ez volt élete első nagy kudarca. 

Napóleon végső veresége

Napóleon első nagy vereségét Lipcsénél szenvedte el, a népek csatájában, 1813 októberében. A csata után 5 hónappal a 6. koalíció katonái bevonultak Párizsba és elfogták Napóleon. Az olasz partoknál fekvő Elba szigetére száműzték, ahonnan viszont 1815 márciusában megszökött. Napóleon 100 napos visszatérésekor sok ezren csatlakoztak hozzá, ám legvégső csatáját a belgiumi Waterloo -nál elvesztette 1815 június 18-án! Újra elfogták és ezúttal az Afrika-Dél-Amerika közti Szent Ilona szigetére száműzték. Hat évvel később itt halt meg.

F I L M : Austerlitzi csata (Napoleon, 2002) 2:50 től! Egyik oldalon: orosz-osztrák had (92 ezer fő), velük szemben: francia sereg (72 ezer fő) Időpont: 1805 december 2. Helyszín: Csehország

F I L M : Orosz hadjárat (dokumentumfilm) 12:35 - 19:38 közt!

A bécsi kongresszus és Szent Szövetség (1815):

A Napóleont legyőző 4 nagyhatalom - Anglia, Oroszország, Ausztria és Poroszország, illetve a legyőzött Francaiország - közös kongresszusa volt két célból:

 1. Európa határainak újrarajzolása, a győztesek érdekei szerint, Franciaország és Oroszország mérsékelt visszaszorításával.
 2. Olyan összefogás teremtése, mely a továbbiakban meggátolja forradalmak és a bonapartizmus kialakulását

Résztvevők: Hardenberg (Poroszország), Castlereagh (Anglia), Metternich (Ausztria), Nesselrode (Oroszország), Talleyrand (Franciaország) A Kongresszus rendszere 40 évrel biztosította Európa békéjét és a forradalmak visszaszorítását. Nemzetközi találkozókon egyeztettek a nagyhatalmak.

Fontos uralkodói dinasztiák:

 • Habsburgok => Ausztria
 • Romanovok => Oroszország
 • Hohenzollernek => Poroszország, Németország
 • Bourbonok => Franciaország
 • Stuartok => Anglia

Területváltozások: Oroszország bővült Finnországgal, Besszarábiával és a Varsói hercegséggel. Poroszország bővült rajnai és szászországi birtokokkal. Ausztria megkapta Lombardiát (Észak-Itália). Anglia gyarmatokat nyert: Ceylon, Málta, Helgoland, Fokföld. Létrejött a Német Szövetség (1815 június 10) vezetője a frankfurti Bundestag lett, Ausztria elnöklete alatt!

Szent Szövetség: A Bécsi Kongresszuson résztvevő országok közül három összefogása. Oros-Porosz-Osztrák (I. Sándor, III. Frigyes, I. Ferenc) Magyarországon az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc ellen is ez a szövetség lépett fel.

toriora_poszvege_rovid.jpg

süti beállítások módosítása