Történelmi anyagok diákoknak, tanároknak, érdeklődőknek


Kilencedikes tananyag - 3. rész [17]

2014. augusztus 26. - Harmat Árpád Péter

A korai és az érett középkor A középkori berendezkedés - gazdaság, társadalom: A középkor: A Nyugat-Római Birodalom 476-os felbomlásától egészen Amerika felfedezéséig, 1492-ig terjedő majd ezer évet nevezzük így. (Az ókor - középkor - újkor "felosztás" szerint.) 

Tovább

Kilencedikes anyag - 4. rész [9]

Trónviszályok évei: István halála után Orseolo Péter és az ország nádora, Aba Sámuel harba szállt egymással. Aba Sámuel rövid időre (1041-1044) megszerezte a trónt. Ám Péter német segítséggel (III. Henrik) visszatért. Végül egy békési törzsfő, Vata vezetésével egy felkelés űzte el végleg a…

Tovább

Kilencedikes anyag - 2. rész [8]

Polgárháború Marius és Sulla korszaka 1.) Polgárháború: Marius néppárti vezető volt, akit a népgyűlés támogatott Sulla pedig a szenátori rendet vezette és a szenátus támogatását élvezte. Kettejük közt véres polgárháború zajlott melynek során Róma is a harcok színtere lett. Végül Sulla győzött…

Tovább

Kilencedikes anyag - 1. rész [7]

Kilencedikes történelem tananyag (46 old.) Őskor és az ókori kelet Segédtudományok I. A történettudomány A történettudomány és történetírás  Herodotosz a történetírás atyja, az első ókori görög, aki lejegyezte korának történéseit Forrás: Egy-egy történelmi korszakból napjainkra megmaradt…

Tovább