Történelmi anyagok diákoknak, tanároknak, érdeklődőknek


Tizedikes anyag - első része [4]

2014. augusztus 25. - Harmat Árpád Péter

Tizedikes történelem tananyag (25 old.) Nagy földrajzi felfedezések I. A nagy földrajzi felfedezések okai: Aranyéhség. A keresztes háborúk után Ázsiával meginduló kereskedelem – mely fűszereket, porcelánt, selymet hozott Európába – rengeteg aranyat és ezüstöt igényelt. Ráadásul 15. század…

Tovább

Tizedikes anyag - második része [3]

II. Belső széthúzás az országban (1490-1516): A magyar nemesség két táborra oszlott, melyek a gyenge kezű király mellett egymással vetélkedtek a hatalomért. Az egyik a köznemesek tábora volt, Szapolyai János (erdélyi vajda) és Werbőczy István ítélőmester vezetésével, a másik pedig a főnemesi tábor…

Tovább