Történelmi anyagok diákoknak, tanároknak, érdeklődőknek


Tizenegyedikes anyag - negyedik rész [16]

2014. augusztus 26. - Harmat Árpád Péter

Az amerikai polgárháború (folytatás) V. Az abolicionista mozgalom:  A rabszolgasorban tartott feketék felszabadítását célul kitűző mozgalom északon. A mozgalom aktivistái gyűléseken vettek részt és gyakran próbálták segíteni a rabszolgák északra szökését. 

Tovább

Tizenegyedikes anyag - 5. rész [15]

VI. Népesedés és a nemzeti kérdés (180.old) A nemzetiségi ügyek a kiegyezés után az osztrák és magyar kormányok, illetve parlamentek hatáskörébe kerültek. Ugyanakkor a csehek és horvátok is kezdeményezték hogy a dualizmus helyett trializmus valósuljon meg, azaz osztrák-magyar vezetés helyett…

Tovább

Tizenegyedikes anyag - harmadik rész [5]

Politikai küzdelmek a reformkorban (52.) A parasztság helyzete: Az 1830 –as kolera-járvány miatt kirobbanó parasztfelkelés  rávilágított. arra, hogy a reformokat követelő nemeseknek hatékonyabban kell fellépniük a jobbágyfelszabadításért. (A kolera Oroszországon és Lengyelországon keresztül…

Tovább

Tizenegyedikes anyag - második rész [2]

A nagy francia forradalom első szakasza (folytatás) Konvent = forradalmi nemzetgyűlés Háborúk megindulása Ausztriával és Poroszországgal:  II. Lipót osztrák II. Frigyes Vilmos porosz uralkodók megfenyegették a francia konventet: vagy elengedik a királyt és visszaállítják jogait, vagy megtámadják…

Tovább

Tizenegyedikes anyag - első része [1]

Tizenegyedikes történelem tananyag   A felvilágosodás kora és Magyarország újjászerveződése Fogalma: A felvilágosodás egy olyan 18. századi eszmeáramlat volt, mely a vallási dogmák helyett a tapasztalati megismerést és a természeti törvényeket állította középpontba. Jellemzők: a) megelőző korok…

Tovább